Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0161(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0163/2010

Внесени текстове :

A7-0163/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Протокол
Сряда, 22 септември 2010 г. - Страсбург

5.9. Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари [COM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Разискването се състоя на 6 юли 2010 (точка 11 от протокола от 6.7.2010).


Гласуването на предложението на Комисията се състоя на 7 юли 2010 г. (точка 8.5 от протокола от 7.7.2010). Гласуването на предложението за законодателна резолюция бе отложено съгласно член 57, параграф 2, от Правилника за дейността.

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Изменение 383 заменя изменение 282, прието на 7 юли 2010 г.

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0336)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0336)

Правна информация - Политика за поверителност