Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0161(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0163/2010

Ingediende teksten :

A7-0163/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 22/09/2010 - 5.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Notulen
Woensdag 22 september 2010 - Straatsburg

5.9. Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft [COM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Het debat heeft op 6 juli 2010 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 6.7.2010).

De stemming over het voorstel van de Commissie heeft plaatsgevonden op 7 juli 2010 (punt 8.5 van de notulen van 7.7.2010). De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie werd uitgesteld overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Amendement 383 vervangt het op 7 juli 2010 aangenomen amendement 382.

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0336)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0336)

Juridische mededeling - Privacybeleid