Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0141(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0167/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0167/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/09/2010 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.11. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [05551/2010 - C7-0014/2010- 2009/0141(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Η συζήτηση έγινε στις 6 Ιουλίου 2010 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010).


Η ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2010 (σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010). Η ψηφοφορία επί της προτάσεως νομοθετικού ψηφίσματος αναβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0338)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0338)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου