Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2178(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0175/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0175/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Ψηφοφορία :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0340

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.13. Επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά [2009/2178(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσαν οι ομάδες S&D, Verts/ALE και GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η ομάδα ALDE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ της επιτροπής JURI

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0340)

Παρεμβάσεις:

- Πριν από την ψηφοφορία, ο Jorgo Chatzimarkakis, για να επισημάνει ένα λάθος στην ολλανδική μετάφραση της προτάσεως ψηφίσματος (Ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη )·

- η Marielle Gallo (εισηγήτρια), μετά από το πέρας της ψηφοφορίας σχετικά με τις δύο εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος και επί της παραγράφου 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου