Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2856(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0518/2010

Forhandlinger :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Afstemninger :

PV 22/09/2010 - 5.14

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0341

Protokol
Onsdag den 22. september 2010 - Strasbourg

5.14. Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010 og B7-0523/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0518/2010

(erstatter B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010 og B7-0523/2010):

stillet af:

Lambert van Nistelrooij, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nuno Teixeira, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Theocharous, Danuta Maria Hübner, Jean-Pierre Audy, Antonio López-Istúriz White og Veronica Lope Fontagné for PPE-Gruppen
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell og Maria Badia i Cutchet for S&D-Gruppen
Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Carl Haglund og Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen
François Alfonsi for Verts/ALE-Gruppen
Bairbre de Brún og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen
Fiorello Provera og Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0341)

(Forslag til beslutning B7-0522/2010 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik