Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2856(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0518/2010

Arutelud :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Hääletused :

PV 22/09/2010 - 5.14

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0341

Protokoll
Kolmapäev, 22. september 2010 - Strasbourg

5.14. Mägipiirkondade, saarte ja hõredalt asustatud alade majanduslikku ja sotsiaalset arengut käsitlev ELi strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010 ja B7-0523/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0518/2010

(asendades B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010 ja B7-0523/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lambert van Nistelrooij, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nuno Teixeira, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Theocharous, Danuta Maria Hübner, Jean-Pierre Audy, Antonio López-Istúriz White ja Veronica Lope Fontagné fraktsiooni PPE nimel,
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ja Maria Badia i Cutchet fraktsiooni S&D nimel,
Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Carl Haglund ja Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel,
François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Bairbre de Brún ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Fiorello Provera ja Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0341)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0522/2010 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika