Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2856(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0518/2010

Keskustelut :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.14

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0341

Pöytäkirja
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg

5.14. Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010 ja B7-0523/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0518/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010 ja B7-0523/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Lambert van Nistelrooij, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nuno Teixeira, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Theocharous, Danuta Maria Hübner, Jean-Pierre Audy, Antonio López-Istúriz White ja Veronica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ja Maria Badia i Cutchet S&D-ryhmän puolesta
Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Carl Haglund ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta
François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Bairbre de Brún ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0341)

(Päätöslauselmaesitys B7-0522/2010 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö