Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2856(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0518/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Balsavimas :

PV 22/09/2010 - 5.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0341

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - Strasbūras

5.14. Europos kalnuotų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymosi strategija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010 ir B7-0523/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0518/2010

(keičiama B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010 ir B7-0523/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Lambert van Nistelrooij, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nuno Teixeira, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Theocharous, Danuta Maria Hübner, Jean-Pierre Audy, Antonio López-Istúriz White ir Veronica Lope Fontagné PPE frakcijos vardu
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ir Maria Badia i Cutchet S&D frakcijos vardu
Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Carl Haglund ir Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu
François Alfonsi Verts/ALE frakcijos vardu
Bairbre de Brún ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0341).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0522/2010 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika