Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg

5. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

5.2. Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

5.3. Arvonlisäveron palauttaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

5.4. Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I (äänestys)

5.5. Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I (äänestys)

5.6. Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)

5.7. Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ***I (äänestys)

5.8. Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)

5.9. Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) toimivallat ***I (äänestys)

5.10. Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) ***I (äänestys)

5.11. Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät * (äänestys)

5.12. Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) ***I (äänestys)

5.13. Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (äänestys)

5.14. Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö