Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg

6. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Reimer Böge - A7-0248/2010
Peter Jahr

Mietintö László Surján - A7-0250/2010
Daniel Hannan

Mietintö Linda McAvan - A7-0153/2010
Anna Záborská ja Zuzana Roithová

Mietintö Linda McAvan - A7-0159/2010
Jens Rohde, Anna Záborská, Michèle Rivasi ja Marian Harkin

Mietintö Christa Klaß - A7-0239/2010
Miroslav Mikolášik, Anna Záborská, Alajos Mészáros, Peter Jahr ja Licia Ronzulli

Mietintö Peter Skinner - A7-0170/2010
Miroslav Mikolášik, Peter Jahr ja Jan Březina

Mietintö Sylvie Goulard - A7-0168/2010
Joe Higgins, Edward Scicluna, Barbara Matera, Zuzana Roithová, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Marielle Gallo - A7-0175/2010
Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Lena Ek, Hannu Takkula ja Syed Kamall

Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla - RC-B7-0518/2010
Edward Scicluna ja Jarosław Kalinowski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö