Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 22 września 2010 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Reimera Böge - A7-0248/2010
Peter Jahr

Sprawozdanie László Surjána - A7-0250/2010
Daniel Hannan

Sprawozdanie Lindy McAvan - A7-0153/2010
Anna Záborská i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Lindy McAvan - A7-0159/2010
Jens Rohde, Anna Záborská, Michèle Rivasi i Marian Harkin

Sprawozdanie Christy Klaß - A7-0239/2010
Miroslav Mikolášik, Anna Záborská, Alajos Mészáros, Peter Jahr i Licia Ronzulli

Sprawozdanie Petera Skinnera - A7-0170/2010
Miroslav Mikolášik, Peter Jahr i Jan Březina

Sprawozdanie Sylvie Goulard - A7-0168/2010
Joe Higgins, Edward Scicluna, Barbara Matera, Zuzana Roithová, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Marielle Gallo - A7-0175/2010
Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Lena Ek, Hannu Takkula i Syed Kamall

Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych - RC-B7-0518/2010
Edward Scicluna i Jarosław Kalinowski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności