Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 september 2010 - Strasbourg

6. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Reimer Böge - A7-0248/2010
Peter Jahr

Betänkande László Surján - A7-0250/2010
Daniel Hannan

Betänkande Linda McAvan - A7-0153/2010
Anna Záborská och Zuzana Roithová

Betänkande Linda McAvan - A7-0159/2010
Jens Rohde, Anna Záborská, Michèle Rivasi och Marian Harkin

Betänkande Christa Klaß - A7-0239/2010
Miroslav Mikolášik, Anna Záborská, Alajos Mészáros, Peter Jahr och Licia Ronzulli

Betänkande Peter Skinner - A7-0170/2010
Miroslav Mikolášik, Peter Jahr och Jan Březina

Betänkande Sylvie Goulard - A7-0168/2010
Joe Higgins, Edward Scicluna, Barbara Matera, Zuzana Roithová, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Marielle Gallo - A7-0175/2010
Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Lena Ek, Hannu Takkula och Syed Kamall

Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner - RC-B7-0518/2010
Edward Scicluna och Jarosław Kalinowski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy