Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 22. september 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (16. september 2010) (forhandling)
 4.Finanstilsynspakke (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2010: sikkerhedsstillelse, som Den Europæiske Union yder i overensstemmelse med artikel 122 i TEUF – finansiel støtte til medlemsstaterne (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Regler for tilbagebetaling af moms * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Lægemiddelovervågning (ændring af forordning (EF) nr. 726/2004) ***I (afstemning)
  
5.5.Lægemiddelovervågning (ændring af direktiv 2001/83/EF) ***I (afstemning)
  
5.6.Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***I (afstemning)
  
5.7.Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***I (afstemning)
  
5.8.Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici ***I (afstemning)
  
5.9.Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
5.10.Europæisk banktilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
5.11.Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici * (afstemning)
  
5.12.Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
5.13.Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (afstemning)
  
5.14.Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 10.Transatlantiske forbindelser: indrejseafgift i USA (forhandling)
 11.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 12.Dagsorden for næste møde
 13.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (159 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2289 kb) 
 
Protokol (119 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (421 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1772 kb) 
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (513 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1450 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik