Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Eurooppa-neuvoston päätelmät (16. syyskuuta 2010) (keskustelu)
 4.Rahoitusvalvontapaketti (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Arvonlisäveron palauttaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.4.Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I (äänestys)
  
5.5.Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I (äänestys)
  
5.6.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  
5.7.Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ***I (äänestys)
  
5.8.Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)
  
5.9.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) toimivallat ***I (äänestys)
  
5.10.Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) ***I (äänestys)
  
5.11.Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät * (äänestys)
  
5.12.Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) ***I (äänestys)
  
5.13.Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (äänestys)
  
5.14.Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
 10.Transatlanttiset suhteet: USA:n matkustajamaksu (keskustelu)
 11.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 12.Seuraavan istunnon esityslista
 13.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (161 kb) Läsnäololista (60 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2289 kb) 
 
Pöytäkirja (121 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (477 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1750 kb) 
 
Pöytäkirja (212 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (505 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1450 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö