Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 22., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Az Európai Tanács 2010. szeptember 16-i ülésének következtetései (vita)
 4.Pénzügyi felügyeleti csomag (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.A 7/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió által az EUMSz. 122. cikke értelmében nyújtott garancia – pénzügyi támogatás a tagállamok részére (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.A hozzáadottérték-adó visszatérítése * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.4.A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása) ***I (szavazás)
  
5.5.Farmakovigilancia (a 2001/83/EK irányelv módosítása) ***I (szavazás)
  
5.6.A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása ***I (szavazás)
  
5.7.Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság ***I (szavazás)
  
5.8.A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület felállítása ***I (szavazás)
  
5.9.Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre ***I (szavazás)
  
5.10.Európai Bankfelügyeleti Hatóság ***I (szavazás)
  
5.11.Az Európai Központi Bank speciális feladatai az Európai Rendszerkockázati Testület működésének tekintetében * (szavazás)
  
5.12.Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ***I (szavazás)
  
5.13.A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése (szavazás)
  
5.14.A hegyvidéki, szigeti és gyéren lakott régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének európai stratégiája (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Az emberi jogok és az igazságszolgáltatás kudarca a Kongói Demokratikus Köztársaságban (vita)
 10.Transzatlanti kapcsolatok: beutazási díj az USA-ba (vita)
 11.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 12.A következő ülésnap napirendje
 13.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (159 kb) Jelenléti ív (60 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (2289 kb) 
 
Jegyzőkönyv (121 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredménye (438 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1742 kb) 
 
Jegyzőkönyv (223 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (524 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1454 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat