Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2010 m. rugsėjo 16 d.) (diskusijos)
 4.Finansų priežiūros dokumentų rinkinys (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projektas. Europos Sąjungos suteikiama garantija pagal SESV 122 straipsnį. Finansinė pagalba valstybėms narėms (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I (balsavimas)
  
5.5.Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (balsavimas)
  
5.6.Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas ***I (balsavimas)
  
5.7.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ***I (balsavimas)
  
5.8.Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***I (balsavimas)
  
5.9.Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I (balsavimas)
  
5.10.Europos bankininkystės institucija ***I (balsavimas)
  
5.11.Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla * (balsavimas)
  
5.12.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (balsavimas)
  
5.13.Intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas vidaus rinkoje (balsavimas)
  
5.14.Europos kalnuotų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymosi strategija (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Kongo Demokratinės Respublikos įsipareigojimų nevykdymas žmogaus teisių apsaugos ir teisingumo srityse (diskusijos)
 10.Transatlantiniai santykiai: įvažiavimo į JAV mokestis (diskusijos)
 11.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 12.Kito posėdžio darbotvarkė
 13.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (157 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2289 kb) 
 
Protokolas (119 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (445 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1120 kb) 
 
Protokolas (221 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (518 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1197 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika