Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European (16 septembrie 2010) (dezbatere)
 4.Pachetul de măsuri de supraveghere financiară (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Rambursarea taxei pe valoare adăugată * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Farmacovigilența medicamentelor [modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004] ***I (vot)
  
5.5.Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I (vot)
  
5.6.Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I (vot)
  
5.7.Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale ***I (vot)
  
5.8.Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice ***I (vot)
  
5.9.Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe ***I (vot)
  
5.10.Autoritatea Bancară Europeană ***I (vot)
  
5.11.Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice * (vot)
  
5.12.Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I (vot)
  
5.13.Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă (vot)
  
5.14.Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Carenţe în domeniul protecţiei drepturilor omului şi a dreptăţii în Republica Democrată Congo (dezbatere)
 10.Relaţiile transatlantice: taxa de călătorie în SUA (dezbatere)
 11.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 12.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 13.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (165 kb) Listă de prezență (60 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (2289 kb) 
 
Proces-verbal (126 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (446 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1751 kb) 
 
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (614 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1514 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate