Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady (16. septembra 2010) (rozprava)
 4.Balík opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytovaná Európskou úniou v súlade s ustanoveniami článku 122 ZFEÚ – finančná pomoc členským štátom (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Vrátenie dane z pridanej hodnoty * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I (hlasovanie)
  
5.5.Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (hlasovanie)
  
5.6.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)
  
5.7.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I (hlasovanie)
  
5.8.Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)
  
5.9.Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
5.10.Európsky orgán pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)
  
5.11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká * (hlasovanie)
  
5.12.Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
5.13.Presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (hlasovanie)
  
5.14.Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 10.Transatlantické vzťahy: cestovné poplatky do USA (rozprava)
 11.Hodina otázok (pre Radu)
 12.Program rokovania na nasledujúci deň
 13.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (161 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2289 kb) 
 
Zápisnica (117 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (458 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1744 kb) 
 
Zápisnica (220 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (619 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1516 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia