Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 22. september 2010 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 3.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (16. september 2010) (razprava)
 4.Paket finančnega nadzora (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Večletni finančni okvir za obdobje 2007 - 2013 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Predlog spremembe proračuna št. 7/2010: jamstvo Evropske unije v skladu s členom 122 PDEU - finančna pomoč državam članicam (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Vračilo davka na dodano vrednost * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Farmakovigilanca zdravil (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***I (glasovanje)
  
5.5.Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***I (glasovanje)
  
5.6.Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov ***I (glasovanje)
  
5.7.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ***I (glasovanje)
  
5.8.Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)
  
5.9.Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)
  
5.10.Evropski bančni organ ***I (glasovanje)
  
5.11.Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko * (glasovanje)
  
5.12.Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)
  
5.13.Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu (glasovanje)
  
5.14.Evropska strategija za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Neuspeh pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 10.Čezatlantski odnosi: potovalna pristojbina za potovanje v ZDA (razprava)
 11.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 12.Dnevni red naslednje seje
 13.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (159 kb) Seznam navzočih (60 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2289 kb) 
 
Zapisnik (115 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (441 kb) Izid poimenskega glasovanja (1750 kb) 
 
Zapisnik (221 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (603 kb) Izid poimenskega glasovanja (1450 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov