Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου