Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

4. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

Utskottet ECON: Ildikó Gáll-Pelcz

Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: Ildikó Gáll-Pelcz

Utskottet CULT: Zoltán Bagó i stället för Ildikó Gáll-Pelcz

Delegationen för förbindelserna med Japan: Zoltán Bagó

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy