Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. oktober 2010 - Bruxelles

5. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-0107/2010) af Michèle Striffler for DEVE til Rådet: Biodiversitetens og dens økosystemydelsers bidrag til udviklingen og opfyldelsen af 2015-målene (B7-0464/2010)

- (O-0108/2010) af Michèle Striffler for DEVE til Kommissionen: Biodiversitetens og dens økosystemydelsers bidrag til udviklingen og opfyldelsen af 2015-målene (B7-0465/2010)

- (O-0110/2010) af Danuta Maria Hübner for REGI til Kommissionen: EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013 (B7-0466/2010)

- (O-0111/2010) af Jo Leinen for ENVI til Rådet: Hovedmål for konferencen mellem parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed i Nagoya den 18. - 29. oktober 2010 (B7-0467/2010)

- (O-0112/2010) af Jo Leinen for ENVI til Kommissionen: Hovedmål for konferencen mellem parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed i Nagoya den 18. - 29. oktober 2010 (B7-0468/2010)

- (O-0115/2010) af Brian Simpson for TRAN til Kommissionen: Containere, der mistes på havet, og erstatning herfor (B7-0469/2010)

- (O-0122/2010) af Jo Leinen for ENVI til Rådet: Olieudslippet fra Deepwater Horizon og dets betydning for EU: foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa (B7-0470/2010)

- (O-0123/2010) af Jo Leinen for ENVI til Kommissionen: Olieudslippet fra Deepwater Horizon og dets betydning for EU: foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa (B7-0551/2010)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Oreste Rossi, om psykiatriske patienters værdighed (0073/2010)

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera og Licia Ronzulli, om upåagtet udryddelse af næsehorn i det sydlige Afrika (0074/2010)

- Jiří Maštálka og Vladimír Remek, om utilstedeligheden af ethvert forsøg på at så tvivl om grænserne mellem Europas stater (0076/2010)

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas og Claude Turmes, om energieffektiviteten i EU-institutionernes bygninger (0077/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik