Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. lokakuuta 2010 - Bryssel

5. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0107/2010) Michèle Striffler DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden rooli kehityksessä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (B7-0464/2010)

- (O-0108/2010) Michèle Striffler DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden rooli kehityksessä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (B7-0465/2010)

- (O-0110/2010) Danuta Maria Hübner REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n koheesio- ja aluepolitiikka vuoden 2013 jälkeen (B7-0466/2010)

- (O-0111/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolien Nagoyassa 18.-29. lokakuuta 2010 kokoontuvan konferenssin tärkeimmät tavoitteet (B7-0467/2010)

- (O-0112/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolien Nagoyassa 18.-29. lokakuuta 2010 kokoontuvan konferenssin tärkeimmät tavoitteet (B7-0468/2010)

- (O-0115/2010) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Merellä kadonneet kontit ja niiden korvaaminen (B7-0469/2010)

- (O-0122/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Deepwater Horizon -porauslautan öljyvuodon vaikutukset Euroopan unionille: öljynporaus ja -etsintä Euroopassa (B7-0470/2010)

- (O-0123/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Deepwater Horizon -porauslautan öljyvuodon vaikutukset Euroopan unionille: öljynporaus ja -etsintä Euroopassa (B7-0551/2010).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Oreste Rossi psyykkisesti sairaiden ihmisarvon kunnioittamiseen (0073/2010)

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera ja Licia Ronzulli eteläisen Afrikan sarvikuonojen hiljaiseen sukupuuttoon tappamiseen (0074/2010)

- Jiří Maštálka ja Vladimír Remek Euroopan valtioiden välisten rajojen kaikkinaisen kyseenalaistamisen kieltämiseen (0076/2010)

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas ja Claude Turmes Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen (0077/2010).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö