Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. október 6., Szerda - Brüsszel

5. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0107/2010) felteszi: Michèle Striffler, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A biológiai sokféleségnek és az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak a fejlesztéshez és a millenniumi célok eléréséhez való hozzájárulása (B7-0464/2010);

- (O-0108/2010) felteszi: Michèle Striffler, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A biológiai sokféleségnek és az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak a fejlesztéshez és a millenniumi célok eléréséhez való hozzájárulása (B7-0465/2010);

- (O-0110/2010) felteszi: Danuta Maria Hübner, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU 2013 utáni kohéziós és regionális politikája (B7-0466/2010);

- (O-0111/2010) felteszi: Jo Leinen, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 2010. október 18-29-i nagoyai ülésével kapcsolatos legfontosabb célkitűzések (B7-0467/2010);

- (O-0112/2010) felteszi: Jo Leinen, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 2010. október 18-29-i nagoyai ülésével kapcsolatos legfontosabb célkitűzések (B7-0468/2010);

- (O-0115/2010) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Tengeren elvesztett konténerek és kártérítés (B7-0469/2010);

- (O-0122/2010) felteszi: Jo Leinen, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Deepwater Horizon által okozott olajszennyezés EU-t érintő következményei: az európai olajkitermeléssel és -feltárással kapcsolatos fellépés (B7-0470/2010);

- (O-0123/2010) felteszi: Jo Leinen, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Deepwater Horizon által okozott olajszennyezés EU-t érintő következményei: az európai olajkitermeléssel és -feltárással kapcsolatos fellépés (B7-0551/2010).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- Oreste Rossi, a pszichiátriai betegek méltóságáról (0073/2010);

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera és Licia Ronzulli, a dél-afrikai orrszarvúk csendes kiirtásáról (0074/2010);

- Jiří Maštálka és Vladimír Remek, az Európa államai közötti határok megkérdőjelezésére irányuló valamennyi kísérlet elfogadhatatlanságáról (0076/2010);

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas és Claude Turmes, az európai uniós intézmények épületeinek energiahatékonyságáról (0077/2010).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat