Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. spalio 6 d. - Briuselis

5. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- (O-0107/2010), kurį pateikė Michèle Striffler DEVE komiteto vardu Tarybai: Biologinės įvairovės ir jos ekosistemų funkcijų įnašas į plėtrą ir siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (B7-0464/2010);

- (O-0108/2010), kurį pateikė Michèle Striffler DEVE komiteto vardu Komisijai: Biologinės įvairovės ir jos ekosistemų funkcijų įnašas į plėtrą ir siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) (B7-0465/2010);

- (O-0110/2010), kurį pateikė Danuta Maria Hübner REGI komiteto vardu Komisijai: Europos Sąjungos sanglaudos ir regioninė politika po 2013 m. (B7-0466/2010);

- (O-0111/2010), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Pagrindiniai 2010 m. spalio 18-29 d. Nagojoje vyksiančios Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos tikslai (B7-0467/2010);

- (O-0112/2010), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Pagrindiniai 2010 m. spalio 18-29 d. Nagojoje vyksiančios Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos tikslai (B7-0468/2010);

- (O-0115/2010), kurį pateikė Brian Simpson TRAN komiteto vardu Komisijai: Jūroje pamesti konteineriai ir žalos atlyginimas (B7-0469/2010);

- (O-0122/2010), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Naftos gavybos platformos "Deepwater Horizon" naftos išsiliejimo pasekmės ES: veiksmai, susiję su naftos gavyba ir paieška Europoje (B7-0470/2010);

- (O-0123/2010), kurį pateikėJo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Naftos gavybos platformos "Deepwater Horizon" naftos išsiliejimo pasekmės ES: veiksmai, susiję su naftos gavyba ir paieška Europoje (B7-0551/2010).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

- Oreste Rossi – dėl psichikos sutrikimų turinčių ligonių orumo (0073/2010);

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera ir Licia Ronzulli – dėl slapto raganosių žudymo Pietų Afrikoje (0074/2010);

- Jiří Maštálka ir Vladimír Remek – dėl bet kokių mėginimų keisti Europos valstybių sienas nepriimtinumo (0076/2010);

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas ir Claude Turmes – dėl energijos vartojimo veiksmingumo Europos Sąjungos institucijų pastatuose (0077/2010).

Teisinė informacija - Privatumo politika