Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 6. oktobris - Brisele

5. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-0107/2010), kuru uzdeva Michèle Striffler DEVE komitejas vārdā Padomei: Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu devums attīstībā un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā (B7-0464/2010).

- (O-0108/2010), kuru uzdeva Michèle Striffler DEVE komitejas vārdā Komisijai: Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu devums attīstībā un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā (B7-0465/2010).

- (O-0110/2010), kuru uzdeva Danuta Maria Hübner REGI komitejas vārdā Komisijai: ES kohēzijas un reģionālā politika pēc 2013. gada (B7-0466/2010).

- (O-0111/2010), kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencē Nagojā, 2010. gada 18. līdz 29. oktobrī (B7-0467/2010).

- (O-0112/2010), kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencē Nagojā, 2010. gada 18. līdz 29. oktobrī (B7-0468/2010).

- (O-0115/2010), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Jūrā pazaudētie konteineri un kompensēšana (B7-0469/2010).

- (O-0122/2010), kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Padomei: Zemūdens naftas noplūdes ietekme uz ES: rīcība naftas ieguves un izpētes jomā Eiropā (B7-0470/2010).

- (O-0123/2010), kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Komisijai: Zemūdens naftas noplūdes ietekme uz ES: rīcība naftas ieguves un izpētes jomā Eiropā (B7-0551/2010).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Oreste Rossi – par psihiski slimo personu cieņas neaizskaramību (0073/2010).

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera un Licia Ronzulli – par degunradžu kluso iznīcināšanu Āfrikas dienvidu daļā (0074/2010).

- Jiří Maštálka un Vladimír Remek – par jebkādu mēģinājumu apšaubīt robežas starp Eiropas valstīm nepieļaujamību (0076/2010).

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas un Claude Turmes – par Eiropas Savienības iestāžu ēku energoefektivitāti (0077/2010).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika