Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 6. oktober 2010 - Bruselj

5. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika):

- (O-0107/2010), ki ga je postavila Michèle Striffler v imenu odbora DEVE Svetu: Prispevek biotske raznovrstnosti in njenih ekosistemskih storitev k razvoju in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja (B7-0464/2010);

- (O-0108/2010), ki ga je postavila Michèle Striffler v imenu odbora DEVE Komisiji: Prispevek biotske raznovrstnosti in njenih ekosistemskih storitev k razvoju in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja (B7-0465/2010);

- (O-0110/2010), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora REGI Komisiji: Kohezijska in regionalna politika EU po letu 2013 (B7-0466/2010);

- (O-0111/2010), ki ga je postavil Jo Leinen v imenu odbora ENVI Svetu: Glavni cilji konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo od 18. do 29. oktobra 2010 v Nagoji (B7-0467/2010);

- (O-0112/2010), ki ga je postavil Jo Leinen v imenu odbora ENVI Komisiji: Glavni cilji konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo od 18. do 29. oktobra 2010 v Nagoji (B7-0468/2010);

- (O-0115/2010), ki ga je postavil Brian Simpson v imenu odbora TRAN Komisiji: Zabojniki, ki se izgubijo na morju, in odškodnina (B7-0469/2010);

- (O-0122/2010), ki ga je postavil Jo Leinen v imenu odbora ENVI Svetu: Posledice iztekanja nafte v Mehiškem zalivu zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon za EU: ukrepi na področju črpanja in iskanja nafte v Evropi (B7-0470/2010);

- (O-0123/2010), ki ga je postavil Jo Leinen v imenu odbora ENVI Komisiji: Posledice iztekanja nafte v Mehiškem zalivu zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon za EU: ukrepi na področju črpanja in iskanja nafte v Evropi (B7-0551/2010).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika):

- Oreste Rossi o dostojanstvu psihiatričnih bolnikov (0073/2010);

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera in Licia Ronzulli o tihem pokolu nosorogov v Južni Afriki (0074/2010);

- Jiří Maštálka in Vladimír Remek o nedopustnosti kakršnih koli poskusov, da bi odpirali vprašanje meja med državami v Evropi (0076/2010);

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas in Claude Turmes o energetski učinkovitosti stavb, v katerih delujejo institucije Evropske unije (0077/2010).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov