Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

6. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med trävaruprodukter riktad till unionen (FLEGT).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy