Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. oktober 2010 - Bruxelles

8. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for møderne i oktober I (PE 449.493/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

1. Der blev opført et punkt på dagsordenen med forhandling om Rådets og Kommissionens redegørelser om de sociale bestemmelser i Lissabontraktaten, efter forhandling under ét om biodiversitet (punkt 35 og 29 i PDOJ).

2. Forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om containere, der mistes på havet, og erstatning herfor (punkt 39 i PDOJ) blev taget af dagsordenen.

Torsdag

1. Afstemningstiden blev berammet til kl. 11.30 i stedet for kl. 11.00.

2. Afstemningen om betænkning af Vladimír Maňka om forslag til ændringsbudget nr. 2/2010 (punkt 44 i PDOJ) blev taget af dagsordenen.

Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen tog ordet.

De foreslåede ændringer godkendtes.

Arbejdsplanen fastsattes således.

(Mødet udsat kl. 15.10 i afventning af det højtidelige møde og genoptaget kl. 15.30.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik