Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. spalio 6 d. - Briuselis

8. Darbų programa
Stenograma

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis pirmosios spalio mėn. sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 449.493/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

1. Diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Lisabonos sutarties socialinių nuostatų įtrauktos į darbotvarkę po bendrųjų diskusijų dėl biologinės įvairovės (galutinio darbotvarkės projekto 35 ir 29 punktų).

2. Diskusijos dėl žodinio klausimo dėl jūroje pamestų konteinerių ir žalos atlyginimo (galutinio darbotvarkės projekto 39 punktas) iš darbotvarkės išbrauktos.

Ketvirtadienis

1. Balsuoti skirtas prasidės 11.30, o ne 11 val.

2. Balsavimas dėl Vladimíro Maňkos pranešimo dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010 (galutinio darbotvarkės projekto 44 punktas) iš darbotvarkės išbrauktas.

Kalbėjo Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu.

Pasiūlyti pakeitimai priimti.

Darbų programa patvirtinta.

(Posėdis sustabdytas 15.10 val. prieš iškilmingą posėdį ir atnaujintas 15.30 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika