Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 października 2010 r. - Bruksela

8. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad plenarnych na I sesji październikowej (PE 449.493/PDOJ),do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Środa

1. Debata nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie postanowień traktatu lizbońskiego dotyczących spraw socjalnych została wpisana do porządku obrad po wspólnej dyskusji na temat różnorodności biologicznej (pkt 35 i 29 PDOJ).

2. Debata nad pytaniem ustnym w sprawie kontenerów utraconych na morzu i odszkodowań (pkt 39 PDOJ) została wycofana z porządku obrad.

Czwartek

1. Głosowanie rozpocznie sie o godz.11.30 zamiast o 11.00.

2. Głosowanie nad sprawozdaniem V. Manki w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 (pkt 44 PDOJ) zostało wycofane z porządku obrad.

Głos zabrał Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE.

Zatwierdzono zaproponowane zmiany.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

(Posiedzenie zawieszono o godz. 15 .10 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie, a następnie wznowiono o godz. 15 .30.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności