Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2855(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0541/2010

Разисквания :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 9.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0351

Протокол
Сряда, 6 октомври 2010 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

10. Световен ден за борба срещу смъртното наказание (разискване)
CRE

Изявление на Съвета: Световен ден за борба срещу смъртното наказание

Председателят прочете писмо, изпратено до Парламента от децата на Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Olivier Chastel, от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), направи изявление.

Председателят посочи, че при това обсъждане няма да има процедура с вдигане на ръка.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказа се Olivier Chastel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0541/2010);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0542/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0543/2010);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen и Frieda Brepoels, от името на групата Verts/ALE, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0544/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0545/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 7.10.2010.

Правна информация - Политика за поверителност