Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2855(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0541/2010

Keskustelut :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Äänestykset :

PV 07/10/2010 - 9.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0351

Pöytäkirja
Keskiviikko 6. lokakuuta 2010 - Bryssel

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

10. Kansainvälinen kuolemanrangaistuksen vastainen päivä (keskustelu)
CRE

Neuvoston julkilausuma: Kansainvälinen kuolemanrangaistuksen vastainen päivä

Puhemies luki Sakineh Mohammadi Ashtianin lasten parlamentille lähettämän kirjeen.

Olivier Chastel antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puhemies ilmoitti, että tässä keskustelussa ei myönnetä "catch the eye" -menettelyn mukaisia puheenvuoroja.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Olivier Chastel käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä (B7-0541/2010)

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä (B7-0542/2010)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä (B7-0543/2010)

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen ja Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä (B7-0544/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä (B7-0545/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2010, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö