Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2855(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0541/2010

Debaty :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Głosowanie :

PV 07/10/2010 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0351

Protokół
Środa, 6 października 2010 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

10. Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady: Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci

Przewodnicząca odczytała pismo skierowane do Parlamentu przez dzieci Sakineh Mohamadi Asztiani.

Olivier Chastel złożył oświadczenie w imieniu Catheriny Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa).

Przewodnicząca poinformowała, że trakcie tej debaty nie zastosuje się procedury pytań z sali.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

Głos zabrał Olivier Chastel.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE w sprawie Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci (B7-0541/2010);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci (B7-0542/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci (B7-0543/2010);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen i Frieda Brepoels w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci (B7-0544/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci (B7-0545/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 7.10.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności