Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2855(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0541/2010

Debatter :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Omröstningar :

PV 07/10/2010 - 9.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0351

Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

10. Internationella dagen mot dödsstraffet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: Internationella dagen mot dödsstraffet

Talmannen läste upp ett brev som Sakineh Mohammadi Ashtianis barn skickat till parlamentet.

Olivier Chastel gjorde ett uttalande på Catherine Ashtons (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) vägnar.

Talmannen meddelande att det inte skulle förekomma något ögonkontaktsförfarande under den aktuella debatten.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

Talare: Olivier Chastel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (B7-0541/2010),

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols och Marc Tarabella för S&D-gruppen, om Internationella dagen mot dödsstraffet (B7-0542/2010),

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om Internationella dagen mot dödsstraffet (B7-0543/2010),

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen, om Internationella dagen mot dödsstraffet (B7-0544/2010),

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om Internationella dagen mot dödsstraffet (B7-0545/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 7.10.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy