Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2873(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Rozpravy :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 6. října 2010 - Brusel

11. Opatření EU v oblasti těžby ropy a průzkumu ložisek ropy v Evropě (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0122/2010), kterou pokládá Jo Leinen za výbor ENVI Radě: Důsledky úniku ropy z plošiny „Deepwater Horizon“ pro EU: opatření v oblasti těžby ropy a průzkumu ložisek ropy v Evropě (B7-0470/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0123/2010), kterou pokládá Jo Leinen za výbor ENVI Komisi: Důsledky úniku ropy z plošiny „Deepwater Horizon“ pro EU: opatření v oblasti těžby ropy a průzkumu ložisek ropy v Evropě (B7-0551/2010)

Jo Leinen rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Olivier Chastel (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) odpověděli na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Zigmantas Balčytis za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, Niki Tzavela za skupinu EFD, a Nick Griffin nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly a Maria Da Graça Carvalho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Diana Wallis, Giovanni Collino k jinému tématu, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons a Angelika Werthmann.

Vystoupili: Günther Oettinger a Olivier Chastel.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jo Leinen za výbor ENVI o činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě (B7-0540/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 7.10.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí