Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2873(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Forhandlinger :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 6. oktober 2010 - Bruxelles

11. EU's indsats vedrørende olieefterforskning og -udvinding i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0122/2010) af Jo Leinen for ENVI til Rådet: Olieudslippet fra Deepwater Horizon og dets betydning for EU: foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa (B7-0470/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0123/2010) af Jo Leinen, for ENVI, til Kommissionen: Olieudslippet fra Deepwater Horizon og dets betydning for EU: foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa (B7-0551/2010)

Jo Leinen begrundede de mundtlige forespørgsler.

Olivier Chastel (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Zigmantas Balčytis for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen og Nick Griffin, løsgænger.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly og Maria Da Graça Carvalho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Diana Wallis, Giovanni Collino, om et andet emne, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons og Angelika Werthmann.

Talere: Günther Oettinger og Olivier Chastel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Jo Leinen for ENVI om EU's foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa (B7-0540/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 7.10.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik