Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2873(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Keskustelut :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 6. lokakuuta 2010 - Bryssel

11. Öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevat EU:n toimet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0122/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Deepwater Horizon -porauslautan öljyvuodon vaikutukset Euroopan unionille: öljynporaus ja -etsintä Euroopassa (B7-0470/2010)

Suullinen kysymys (O-0123/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Deepwater Horizon -porauslautan öljyvuodon vaikutukset Euroopan unionille: öljynporaus ja -etsintä Euroopassa (B7-0551/2010)

Jo Leinen esitteli suulliset kysymykset.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) vastasivat suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Nick Griffin.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Puheenvuorot: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Diana Wallis, Giovanni Collino toisesta aiheesta, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons ja Angelika Werthman

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Olivier Chastel.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevista EU:n toimista (B7-0540/2010)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2010, kohta 9.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö