Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2873(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Debatai :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. spalio 6 d. - Briuselis

11. ES veiksmai, susiję su naftos paieška ir gavyba Europoje (diskusijos)
Stenograma

Žodinis klausimas (O-0122/2010), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Naftos gavybos platformos "Deepwater Horizon" naftos išsiliejimo pasekmės ES: veiksmai, susiję su naftos gavyba ir paieška Europoje (B7-0470/2010).

Žodinis klausimas (O-0123/2010), kurį pateikėJo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Naftos gavybos platformos „Deepwater Horizon“ naftos išsiliejimo pasekmės ES: veiksmai, susiję su naftos gavyba ir paieška Europoje (B7-0551/2010).

Jo Leinen pateikė žodinius klausimus.

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Zigmantas Balčytis S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Struan Stevenson ECR frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu ir Nick Griffin, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly ir Maria Da Graça Carvalho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Diana Wallis, Giovanni Collino, kitu klausimu – Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Olivier Chastel.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jo Leinen ENVI komiteto vardu – dėl ES veiksmų, susijusių su naftos paieška ir gavyba Europoje (B7-0540/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 10 07 protokolo 9.5 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika