Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2873(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Debaty :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 6 października 2010 r. - Bruksela

11. Działania UE związane z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0122/2010), które skierował do Rady Jo Leinen w imieniu komisji ENVI: Konsekwencje wycieku ropy naftowej z platformy wiertniczej Deepwater Horizon dla UE: działania w zakresie wydobycia i poszukiwania złóż ropy naftowej w Europie (B7-0470/2010)

Pytanie ustne (O-0123/2010), które sierował do Komisji Jo Leinen w imieniu komisji ENVI: Konsekwencje wycieku ropy naftowej z platformy wiertniczej Deepwater Horizon dla UE: działania w zakresie wydobycia i poszukiwania złóż ropy naftowej w Europie (B7-0551/2010)

Jo Leinen rozwinął pytania ustne.

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) udzielili odpowiedzi na pytanie ustne.

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD i Nick Griffin niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Diana Wallis, Giovanni Collino, sur un autre sujet, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons et Angelika Werthman.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Olivier Chastel.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jo Leinen, w imieniu komisji ENVI, w sprawie działań UE związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Europie (B7-0540/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 7.10.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności