Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2873(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Debatter :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

11. EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0122/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: Oljeutsläppet från Deepwater Horizon och dess konsekvenser för EU: åtgärder i fråga om oljeutvinning och oljeborrning i Europa (B7-0470/2010)

Muntlig fråga (O-0123/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: Oljeutsläppet från Deepwater Horizon och dess konsekvenser för EU: åtgärder i fråga om oljeutvinning och oljeborrning i Europa (B7-0551/2010)

Jo Leinen utvecklade de muntliga frågorna.

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, och Nick Griffin, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Diana Wallis, Giovanni Collino, om ett annat ämne, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons och Angelika Werthmann.

Talare: Günther Oettinger och Olivier Chastel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Jo Leinen, för utskottet ENVI, om EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (B7-0540/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 7.10.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy