Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2760(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0107/2010 (B7-0464/2010)

Keskustelut :

PV 06/10/2010 - 12
CRE 06/10/2010 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 6. lokakuuta 2010 - Bryssel

12. Biologista monimuotoisuutta käsittelevä konferenssi - Nagoya 2010 - Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien rooli vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0111/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolien Nagoyassa 18.-29. lokakuuta 2010 kokoontuvan konferenssin tärkeimmät tavoitteet (B7-0467/2010)

Suullinen kysymys (O-0112/2010) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolien Nagoyassa 18.-29. lokakuuta 2010 kokoontuvan konferenssin tärkeimmät tavoitteet (B7-0468/2010)

Suullinen kysymys (O-0107/2010) Michèle Striffler DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden rooli kehityksessä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (B7-0464/2010)

Suullinen kysymys (O-0108/2010) Michèle Striffler DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden rooli kehityksessä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (B7-0465/2010)

Karin Kadenbach (laatijan sijainen) ja Gay Mitchell (laatijan sijainen) esittelivät suulliset kysymykset.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Joke Schauvliege (neuvoston puheenjohtaja) ja Janez Potočnik (komission jäsen) vastasivat suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Claudiu Ciprian Tănăsescu, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Chris Davies, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Licia Ronzulli, Edite Estrela, Paul Nuttall, joka vastasi myös "sinisen kortin" kysymykseen, jonka hänelle esitti Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi, Corina Creţu, Mario Pirillo ja Daciana Octavia Sârbu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens, Isabella Lövin, João Ferreira, Angelika Werthmann, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Luís Paulo Alves, Raül Romeva i Rueda ja Mairead McGuinness.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Joke Schauvliege käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard ja Anna Rosbach ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategisista tavoitteista Nagoyassa (Japani) 18.–29. lokakuuta 2010 pidettävää biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 10. osapuolikonferenssia varten (B7-0536/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2010, kohta 11.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö