Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0107/2010 (B7-0464/2010)

Debatter :

PV 06/10/2010 - 12
CRE 06/10/2010 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

12. Konferensen om biologisk mångfald – Nagoya 2010 – Den biologiska mångfalden och ekosystemens bidrag för att uppnå millennieutvecklingsmålen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0111/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: EU:s huvudmål för den partskonferens för konventionen om biologisk mångfald som kommer att hållas i Nagoya den 18-29 oktober 2010 (B7-0467/2010)

Muntlig fråga (O-0112/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s huvudmål för den partskonferens för konventionen om biologisk mångfald som kommer att hållas i Nagoya den 18-29 oktober 2010 (B7-0468/2010)

Muntlig fråga (O-0107/2010) från Michèle Striffler, för utskottet DEVE, till rådet: Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas bidrag till utvecklingen och till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen (B7-0464/2010)

Muntlig fråga (O-0108/2010) från Michèle Striffler, för utskottet DEVE, till kommissionen: Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas bidrag till utvecklingen och till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen (B7-0465/2010)

Karin Kadenbach (ersättare för frågeställaren) och Gay Mitchell (ersättare för frågeställaren) utvecklade de muntliga frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Joke Schauvliege (rådets tjänstgörande ordförande) och Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, grupplös, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Chris Davies, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Licia Ronzulli, Edite Estrela, Paul Nuttall, som även besvarade en fråga (blått kort) från Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi, Corina Creţu, Mario Pirillo och Daciana Octavia Sârbu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens, Isabella Lövin, João Ferreira, Angelika Werthmann, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Luís Paulo Alves, Raül Romeva i Rueda och Mairead McGuinness.

Talare: Janez Potočnik.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Joke Schauvliege.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard och Anna Rosbach, för utskottet ENVI, om EU:s strategiska mål för det tionde mötet i konferensen för parterna i konventionen om biologisk mångfald (COP 10) i Nagoya (Japan) den 18-29 oktober 2010 (B7-0536/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 7.10.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy