Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. oktober 2010 - Bruxelles

13. Sociale bestemmelser i Lissabontraktaten (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Sociale bestemmelser i Lissabontraktaten

Philippe Courard (formand for Rådet) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Proinsias De Rossa for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Jean-Paul Gauzès, Elizabeth Lynne, Patrick Le Hyaric og Ilda Figueiredo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas og Marie-Christine Vergiat.

Talere: László Andor og Philippe Courard.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik