Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

13. Lissabonfördragets sociala bestämmelser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Lissabonfördragets sociala bestämmelser

Philippe Courard (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Proinsias De Rossa för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Jean-Paul Gauzès, Elizabeth Lynne, Patrick Le Hyaric och Ilda Figueiredo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas och Marie-Christine Vergiat.

Talare: László Andor och Philippe Courard.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy