Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 6. oktoober 2010 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 6.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Tööplaan
 9.Pidulik istung – Timor-Leste
 10.Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (arutelu)
 11.ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (arutelu)
 12.Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 - Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide panus aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (arutelu)
 13.Lissaboni lepingu sotsiaalsätted (arutelu)
 14.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab olema liikmesriikide välispiiride ületamisel olemas viisa ***I (arutelu)
 15.Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamine (arutelu)
 16.Komisjoni määratud trahvid konkurentsieeskirjade rikkumise juhtudel (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemid ja ülemaailmne tervishoid (lühiettekanne)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (130 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (104 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) 
 
Protokoll (189 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika