Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. lokakuuta 2010 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 6.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 7.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Käsittelyjärjestys
 9.Juhlaistunto - Itä-Timor
 10.Kansainvälinen kuolemanrangaistuksen vastainen päivä (keskustelu)
 11.Öljynetsintää ja -porausta Euroopassa koskevat EU:n toimet (keskustelu)
 12.Biologista monimuotoisuutta käsittelevä konferenssi - Nagoya 2010 - Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien rooli vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa (keskustelu)
 13.Lissabonin sopimuksen sosiaaliset määräykset (keskustelu)
 14.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ***I (keskustelu)
 15.Basel II -sopimus ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistaminen (CRD 4) (keskustelu)
 16.Komission hintakartellitapauksissa määräämät sakot (keskustelu)
 17.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 18.Terveydenhuoltojärjestelmät Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuiset terveyskysymykset (lyhyt esittely)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (134 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (106 kb) Läsnäololista (22 kb) 
 
Pöytäkirja (193 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö