Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 6.Avtalstexter översända av rådet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 8.Arbetsplan
 9.Högtidligt möte – Östtimor
 10.Internationella dagen mot dödsstraffet (debatt)
 11.EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (debatt)
 12.Konferensen om biologisk mångfald – Nagoya 2010 – Den biologiska mångfalden och ekosystemens bidrag för att uppnå millennieutvecklingsmålen (debatt)
 13.Lissabonfördragets sociala bestämmelser (debatt)
 14.Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna ***I (debatt)
 15.Basel II och översyn av kapitalkravsdirektiven (debatt)
 16.Kommissionens åläggande av böter i antitrustärenden (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård (kortfattad redogörelse)
 19.Inkomna dokument
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (134 kb) Närvarolista (55 kb) 
 
Protokoll (106 kb) Närvarolista (22 kb) 
 
Protokoll (193 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy