Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2855(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0541/2010

Debatten :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Stemmingen :

PV 07/10/2010 - 9.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0351

Notulen
Donderdag 7 oktober 2010 - Brussel

9.4. Werelddag tegen de doodstraf (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010 en B7-0545/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0541/2010/rév

(ter vervanging van B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010 en B7-0545/2010):

ingediend door de volgende leden:

Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda en Jacek Protasiewicz, namens de PPE-Fractie,

Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares en Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie,

Fiorello Provera

Aangenomen (P7_TA(2010)0351)

Juridische mededeling - Privacybeleid