Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. oktoober 2010 - Brüssel

13. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Véronique Mathieu - A7-0253/2010
Lucas Hartong

Inimõiguste ja õigusemõistmise puudulik kaitse Kongo Demokraatlikus Vabariigis - RC-B7-0524/2010
Izaskun Bilbao Barandica ja Lena Ek

Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev - RC-B7-0541/2010/rev
Seán Kelly

ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas - RC-B7-0540/2010
Salvatore Iacolino ja Licia Ronzulli

Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 - B7-0536/2010
Tunne Kelam

Raport: Véronique De Keyser - A7-0245/2010
Salvatore Iacolino ja Anna Záborská

ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat - B7-0539/2010
Jan Březina ja Tunne Kelam

Õigusteave - Privaatsuspoliitika